• Colofon, Zichtlijnen 105, maart 2006

  Colofon Zichtlijnen 105, maart 2006

  Uitgever
  Vereniging voor Podiumtechnologie
  Redactie Zichtlijnen
  Postbus 15172
  1001 MD Amsterdam
  Tel. 020-6161238
  (ma, di, do, vr, 9.00-17.00 uur)
  Fax 020-6161658
  info@zichtlijnen.nl

  Hoofdredactie/eindredactie
  Jos van de Haterd
  josvandehaterd@zichtlijnen.nl

  Redactie
  Pauline Beran paulineberan@zichtlijnen.nl
  Gerbrand Borgdorff gerbrandborgdorff@zichtlijnen.nl
  Niko Bovenberg nikobovenberg@zichtlijnen.nl
  Henk van der Geest henkvandergeest@zichtlijnen.nl
  Coen Jongsma coenjongsma@zichtlijnen.nl

  Auteurs
  Pauline Beran
  Gerbrand Borgdorff
  Niko Bovenberg
  Freek van Duijn
  Steven van Galen
  Hannes Gerriets
  Jos van de Haterd
  Coen Jongsma
  Aart Kraak
  Jorg Schellekens
  Hugo Stolwijk

  Advertenties
  Salemink Media BV
  De Zonnenberg 25
  7261 CP Ruurlo
  Tel. 0573-453033
  Fax 0573-451666
  salemink.media@wxs.nl
  Vormgeving en opmaak
  Mathilde de Vriese
  Druk
  Drukkerij De Rijn BV Velp

  Rechthebbenden
  De redactie heeft waar mogelijk toestemming gevraagd voor het plaatsen van het illustratiemateriaal. Waar dat niet gelukt is verzoeken wij rechthebbenden contact met ons op te nemen.

  ISSN-nummer 1386-3738

  Volgende nummer verschijnt
  april 2006

  Auteursrecht © 2006
  Vereniging voor Podiumtechnologie
  www.zichtlijnen.nl

  Abonnementen
  U kunt Zichtlijnen ontvangen door lid te worden van de VPT. Dat kost € 63,- per jaar. Aanmeldingen, adreswijzigingen en opzeggingen kunt u uitsluitend richten aan VPT, Postbus 15172, 1001 MD Amsterdam, tel. 020-5277621.

  Foto omslag
  Spoorwegmuseum Jean van Lingen

  Zichtlijnen is het tweemaandelijkse orgaan van de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) en wordt automatisch aan de leden toegestuurd. Om lid te worden kunt u bellen naar het secretariaat (020-5277621) of kunt u zich opgeven op www.zichtlijnen.nl via de knop VPT en vervolgens de knop Lid worden. Het lidmaatschap kost € 63,- per jaar.

  Terug

LID WORDEN