• Inhoud Zichtlijnen 175, november 2017

  Inhoudsopgave en een selectie van artikelen uit Zichtlijnen 175 in PDF.

  Onderwaterchangementen bij Mare
  Je verwacht in de onderwaterwereld van Mare een enorme batterij hightechaansturing. Niets is minder waar. Het gros van alles wat op en onder water gebeurt, wordt gedaan door de menskracht van twee duikers, zonder dat je ooit een glimp van hun aanwezigheid ziet.

  Tijd voor een tribunedag?
  De tribune bevindt zich vaak net buiten de aandachtssfeer van technici. Verwonderlijk, want het gaat zeker bij telescopische tribunes vaak om grote en complexe technische installaties die voor een belangrijk deel de gebruikswaarde van een zaal bepalen. Koen Koch inventariseert mogelijke thema’s.

  Theaterdatabase: voortzetting of uitbouw?
  Uit het onderzoek van Pim Vonk voor zijn scriptie blijkt dat er zowel bij de gezelschappen als bij de theaters behoefte is aan een theaterdatabase. De vraag is alleen in welke vorm. Als voortzetting van de huidige theaterdatabase, of als uitbouw van een bestaand planningssoftwarepakket.

  Dossier Jonge honden
  Hoofd techniek van de middelbare school op je 17e. Het decor voor het tv-programma Zomergasten ontwerpen op je 26e. Of op je 22e in de leer gaan bij grootheid Robert Wilson. De jongste generatie technici en ontwerpers is ambitieus en vooral veelzijdig.

  En verder
  Aan het werk >> Dit was het nieuws >> Column Hans Hof >>
  Kunstgrepen >> Code 95 voor zelfrijdende technici? >> VPTpagina’s
  >> Multimedia >> Technisch nieuws >> Bedrijfsleden
  >> Vijf vragen aan Human Capital Care >>  Snapshot >>
  Adverteerders

  COLOFON

  Uitgever
  Vereniging voor Podiumtechnologie
  Funenpark 1
  1018 AK Amsterdam
  Tel. 020 616 12 38
  (ma. t/m vr. 9.00 – 17.00 uur)
  info@zichtlijnen.nl
  ISSN-nummer 1386-3738

  Hoofd- eindredactie a.i.
  Coen Jongsma
  Eric de Ruijter
  hoofdredactie@zichtlijnen.nl
  Redactie
  Henk van der Geest
  Koen Koch
  Jorg Schellekens
  Bastiaan Schoof
  Rebecca van Vuure
  Medewerkers aan nr 175
  Gerbrand Borgdorff
  Eric Heldens
  Hans Hof
  Marcel Molle
  Pim Vonk

  Advertenties
  VPT
  Tel. 020 616 12 38
  marketing@vpt.nl
  Vormgeving en opmaak
  www.ndoc.nl
  Druk
  True Colours Nederland
  Copyright
  De redactie heeft waar mogelijk
  toestemming gevraagd voor het
  plaatsen van het illustratiemateriaal.
  Waar dat niet gelukt is verzoeken wij
  rechthebbenden contact met ons op
  te nemen.
  Niets uit deze uitgave mag worden
  overgenomen zonder uitdrukkelijke
  toestemming van de uitgever

  Omslag
  Een halfgezonken camper in Mare
  van Vis à Vis
  Foto: Anna van Kooij

  Auteursrecht © 2017
  Vereniging voor Podiumtechnologie
  www.zichtlijnen.nl

   

   

   

   

  Terug

LID WORDEN