• Nederlandse Zauberflöte op voorpagina CUE International, Dhian Siang Lie, Zichtlijn 12, augustus 1990

  Zusterbladen

  Aktualiteiten, maart 1990, nr. 36
  BASTT is de afkorting voor Belgische Associatie voor Scenografen en TheaterTechnici. Het is onze zustervereniging in België. In hun tweemaandelijkse periodiek ontbreekt enig Frans taalgebruik± het moet dus wel om onze Vlaamse collega´s gaan. In de rubriek Uit de Theaterperiodieken treffen we het volgende aan: `Zichtlijn is op weg om een heel verzorgd en interessant vaktijdschrift te worden”.

  Het hoofdartikel met maar liefst vijf pagina’s plattegronden behandelt het nieuwe theater dat Onno Greiner in de Heilige Maagdkerk in Bergen op Zoom heeft gebouwd.

  Het bestuur van de BASTT, de Vereniging voor Podiumtechnologie en de redactieraad van Zichtlijnen hebben contacten over mogelijke samenwerking. Het van elkaar overnemen of samen maken van artikelen voor onze bladen behoort in ieder geval tot de mogelijkheden.

  Actualité de la scenographie, nr. 46
  Het thema van deze AS is pretparken in Frankrijk. De meesten van ons zullen niet direct pretparken met theatertechniek verbinden, maar ook in Nederland worden steeds vaker theaterontwerpers, belichters en andere theatertechnici ingeschakeld om het dagje uit voor het hele gezin tot een onvergetelijke (theater-) belevenis te maken. De diverse artikelen beschrijven tot in detail de bouw van attracties, en het gebruik van licht, geluid, projectie en automatisering. Ook wordt een kort overzicht gegeven van hoe in Frankrijk het fenomeen pretparken uit kermissen en jaarmarkten is ontstaan.

  Verder in dit nummer twee bijdragen uit de Sovjet-Unie. Eén artikel beschrijft de belichtingsinstallaties in het Théâtre d’Art in Moskou. Helaas heb ik in de tekst alleen kunnen achterhalen dat er een groot repertoire en elke avond een andere voorstelling speelt, maar niet van welke aard. In ieder geval is dat voldoende verklaring voor de keuze om het grootste deel van de zaalschijnwerpers uit te rusten met op afstand bestuurbaar materiaal. Naast een beschrijving van het werk in de kostuumateliers van de Comédie Française moet zeker het artikel over rigging en geautomatiseerde besturing evenals dat over de beweegbare schijnwerpers voor de jaren 90 uit de popwereld vermeld worden.

  CUE, januari/februari 1990
  Voorop prijkt een foto van de productie van Die Zauberflöte die in 1988 ook bij de Nederlandse Opera te zien is geweest. Een artikel over de lichtontwerper van die productie, Nick Chelton, sluit daarbij aan. Nieuwe, grote theaters zijn geen uitzondering meer, hetgeen blijkt uit het verhaal over het nieuwe theatercomplex in Hongkong.

  Verrassend om een uittreksel van de lezing die Hans Wolff op Showtech ’89 gehouden heeft afgedrukt te vinden. Zeker zo bijzonder is het verhaal over de waarschijnlijk unieke collectie theaterjuwelen die sinds 1875 binnen de Parijse Opera is opgebouwd. De meesten van ons zullen echter meer geïnteresseerd zijn in drie artikelen over en rond de Zweedse firma AVAB, de fabrikant van lichtregelapparatuur.

  CUE, maart/april 1990
  In 1990 is Glasgow Culturele Hoofdstad van Europa. CUE laat zien wat daar op het gebied van theater te vinden is. Aandacht voor het Citizen’s Theatre met de ook in Nederland bekende regisseur/ontwerper Philip Prowse, de Scottish Opera en Scottish Ballet als reisgezelschappen met als thuisbasis het Theatre Royal in Glasgow, en de in oktober a.s. te openen Glasgow International Concert Hall. Interessant zijn verder ook drie artikelen, de gewijd zijn aan de belichtingsindustrie in Italië. Wat de scenografie betreft komt het decorontwerp van De vliegende Hollander dat Hans Schavernoch voor de MET maakte aan bod, naast een bijzondere productie van Shakespeare’s Titus Andronicus in het kleine Théâtre de l ‘Atheneé in Parijs (9 meter breed en 8 meter diep).

  Biuletyn Informacyjny OISTAT
  Een Pools zusterblad: duidelijk tot stand gekomen met zeer veel persoonlijke inzet, maar zonder één cent budget. Ik kreeg drie nummers in handen van de redacteur zelf, de architect en scenograaf Jacek Rybarkiewicz, gedurende het bezoek van de OISTAT-commissies voor opleidingen en scenografie in april j.l. in Amsterdam. De Poolse taal is uiteraard een levensgrote barrière, en helaas staan in dit bulletin ook geen Engelse of Franse samenvattingen. Desondanks blijkt dat ook in Polen behoefte bestaat om over theater en techniek met vakgenoten te communiceren, vooral ook met vakgenoten uit West-Europa. Ik wijs in dat verband nog eens op het voorwoord van Chris Lievaart in Zichtlijn nr. 8 over de dialoog met Oost-Europa. Over dialoog gesproken: in één van de nummers kwam ik een artikel van de hand van Paul Anderssen tegen… in het Pools.

  Theatre Crafts, maart 1990, nr. 3
  Een belangrijk deel van dit nummer is gewijd aan het congres en de beurs die de USITT ter gelegenheid van haqar dertigste verjaardag in april in Milwaukee inmiddels heeft gehouden. In de reeks Directors on design is de regisseur/ontwerper Ping Chong aan het woord. Werk van hem was onlangs in Nederland op het Spring Dance Festival te zien. Niet onaardig is verder een overzicht van de op de Amerikaanse markt verkrijgbare kleine computerlichtregeltafels.

  Terug

LID WORDEN