• Redactioneel, Jos van de Haterd, Zichtlijnen 105, maart 2006

    Komend jaar organiseert de VPT maar liefst acht themadagen. Stuk voor stuk hebben ze een belangrijk onderwerp, maar vooral het thema van de eerste dag ligt mij na aan het hart. Die dag gaat over schadelijk geluid en ik kom nu eenmaal zelf oorspronkelijk ‘uit het geluid’.

    Op 6 maart buigen theaters, concertzalen, poppodia en tal van deskundigen zich over de vraag hoe de sector zelf een werkbare norm kan ontwikkelen voor versterkt geluid, onder het motto: als we het zelf niet doen zal de overheid het vóór ons doen. Het lijkt me wel duidelijk wat dan de logische keuze is. Vanuit een wat andere invalshoek komt de column Zelfregulering van Aart Kraak tot dezelfde conclusie: laten we als sector proberen zelf te regelen wat we zelf kunnen regelen.

    Een andere bijzondere themadag s die over toneelstoffering. Het is de allereerste dag die ooit over stoffering wordt gehouden dat is eigenlijk vreemd als je bedenkt hoe groot de betekenis van doeken is voor vormgeving, licht en akoestiek en hoeveel theatertechniek erbij komt kijken om doeken op de juiste manier te laten hangen, openen, vallen en ophalen. Alle bekende leveranciers en enkele gerenommeerde ontwerpers hebben hun medewerking aan deze dag toegezegd. In dit nummer kunt u alvast lezen over de verbluffende textielontwerpen van Petra Blaisse in het Casa da Musica in Porto. Meer over de themadagen vindt u op de VPT-pagina’s. Verder hebben we een breed spectrum aan onderwerpen zoals u van Zichtlijnen gewend bent: een prachtig interview met Dirk Kruyd, theatertechnicus van een vorige generatie, een nostalgisch uitstapje van Gerbrand Borgdorff naar het Spoorwegmuseum, een artikel over wat je als lichtontwerper met digitaal licht kunt doen, het trekkenwanddagboek van Hugo Stolwijk over de voorstelling Amadeus en nog veel meer.

    Voor mij als nieuwe hoofd- en eindredacteur was het een genot om dit nummer te maken samen met de redactieleden, auteurs, vormgeefster, fotograaf en de mensen van het VPT-bureau. Ik hoop dat u het nummer met even veel genoegen zult lezen als waarmee het gemaakt is.

    Terug

LID WORDEN