• Voorwoord, Freek van Duijn, Zichtlijn 10, april 1990

  Zichtlijn nummer 10, het is nu al een mijlpaal. Twee jaar geleden was de Vereniging bijzonder ontevreden over de onregelmatige verschijning en de wisselende kwaliteit van ‘Podium’.

  Aarzelend werd besloten een Nieuwsbrief uit te geven om het contact met de leden niet te verliezen, maar ook om te proberen via die weg een blad met een eigen gezicht uit te geven.

  Nu, tien nummers na die eerste gestencilde versie van de Nieuwsbrief, hebben we Zichtlijn. Inhoudelijk is het in korte tijd een volwaardig vakblad geworden; uit het hele land ontvangen we positieve berichten.

  Maar nu verder. Ik maak van dit voorwoord gebruik om u een ordinaire reclameboodschap aan te reiken.

  U, als lezer van Zichtlijn, moet aan het werk. De kwaliteit en omvang van het blad is voor langere tijd gewaarborgd als u zorgt dat uw collega, uw directeur, uw cultuurambtenaar zo snel mogelijk een abonnement neemt op dit blad.

  Hoe? U zorgt dat zij met ingang van heden lid worden van de Vereniging voor Podiumtechnologie; het blad wordt hen dan gratis toegestuurd.

  Vijfhonderd leden op de volgende ledenvergadering in augustus 1990: natuurlijk halen we dat!

  Terug

LID WORDEN