• Voorwoord, Freek van Duijn, Zichtlijnen 38, december 1994

  Ik was het allang weer vergeten, maar er bestaan twee soorten technici: die van de schouwburg en die van de reisvoorstelling. Of moderner gezegd: de huistechnicus en de gezelschapstechnicus, die vroeger toneelmeester en inspiciënt genoemd werden.

  Maar het verschil drong zich weer op toen ik in de vorige Zichtlijnen de stellingen zag die op de ledenvergadering in stemming waren gebracht.

  Centraal in de stellingen stond de vraag: “Hoe benut je de menskracht en het materiaal dat in de schouwburg aanwezig is, als er een reisvoorstelling langskomt die op één dag bouwt, speelt en afbreekt?”

  De stellingen waren geformuleerd met een ruim begrip van de in theatertechnisch Nederland aanwezig vooroordelen tussen de twee partijen. Maar dat maakt de discussie wel zo levendig.

  Ik zal niet ingaan op de uitkomsten van de discussie, maar ik probeer wel een verbinding te maken met de aankomende rusttijdenwet.

  Als de wet naar de letter wordt uitgevoerd, ziet het ernaar uit dat we onontkoombaar afstevenen op ploegendiensten voor reisgezelschappen. En dan niet ploegen die om de dag werken, maar een aparte opbouwploeg en een voorstellings- en afbreekploeg voor iedere bouwdag.

  Het gevolg zal zijn dat technici met een verschillend belang op één dag aan hetzelfde product werken. Het zal ongeveer zo gaan: tussen tien en vijf uur werken schouwburgtechnici en de bouwploeg samen. Tussen vijf en zes draagt de bouwploeg over aan de voorstellingsploeg, terwijl de schouwburgtechniek gaat eten.

  En ’s avonds doet de voorstellingsploeg de voorstelling, waarna ze samen met de schouwburgtechnici weer afbreekt.

  Kijkend naar de relatie tussen voorstellingstechnici en schouwburgtechnici, zoals die zo treffend verwoord is in de stellingen, is het niet vreemd dat ook de betrokkenheid van de reistechnici afneemt als er straks drie ploegen aan het werk zijn, want het product dat ze neerzetten is maar heel gedeeltelijk van hen. Ik zou graag van de theatertechnici weten hoe zij denken over de volgende stelling:

  Als reisvoorstellingen in de toekomst met drie ploegen gedaan worden (huistechnici, bouwtechnici en voorstellingstechnici), dan neemt hun betrokkenheid bij de voorstelling steeds verder af.

  U kunt uw mening sturen naar:
  Zichtlijnen,
  Postbus 15172
  1001 MD  Amsterdam

  Terug

LID WORDEN