• Voorwoord, Nieuwsbrief 1, september 1988

    Op de ledenvergadering van 30 augustus j.l. in Theater Carré is uitvoerig gesproken over het wel en wee rond Podium. Op deze kwestie zullen zij in een volgende nieuwsbrief dieper ingaan.

    In ieder geval is in Carré besloten voorlopig iedere twee maanden een nieuwsbrief naar de leden uit te sturen. Het ligt in de bedoeling in deze nieuwsbrief behalve verenigingsnieuws ook artikelen e.d. te plaatsen. Deze eerste aflevering is enigszins inderhaast tot stand gekomen, omdat de mededeling over het bezoek aan de komende Fotokina in Keulen dringend de deur uit moest. Graag hiervoor uw aandacht. De volgende nieuwsbrief zal medio november verschijnen.

    Terug

LID WORDEN