• Voorwoord, Nieuwsbrief 2, november 1988

    Voor u ligt Nieuwsbrief nr. 2, nieuwe versie, en het zal u direct opgevallen zijn, dat dit nummer heel wat meer pagina’s telt dan het vorige. Afgezien van het feit, dat dit mede mogelijk is gemaakt door financiële steun van de firma Beyne, is er aan kopij en nieuws geen gebrek.

    Aan de vormgeving en inhoud van de Nieuwsbrief blijven we voorlopig schaven. Hopelijk zullen toekomstige adverteerders ervoor zorgen, dat we de informatievoorziening op deze wijze kunnen handhaven. Overigens wordt medewerking van de leden van de Vereniging in de vorm van commentaren, tips of artikelen door ons nog altijd zeer op prijs gesteld. Het volgende nummer van de Nieuwsbrief zal media januari ’89 verschijnen. Kopij hiervoor dan graag voor 23 december in ons bezit.

     

    Terug

LID WORDEN