• Voorwoord, Nieuwsbrief 3, januari 1989

  Allereerst wensen wij vanaf deze plaats alle Verenigingsleden een gelukkig en voorspoedig 1989. En natuurlijk mogen we hopen dat ook de Vereniging voor Podiumtechnologie er dit jaar wel bij zal varen.

  In ieder geval is er het bestuur van de Vereniging alles aan gelegen er zorg voor te dragen dat in de komende periode bijvoorbeeld het ledenaantal zal groeien, en er de nodige activiteiten worden ontwikkeld.

  Het jaar begint wat dit betreft al goed met de mogelijkheid voor de leden om de Musikmesse in Frankfurt te bezoeken, zoals u kort geleden in een brief hebt kunnen lezen. Verder onderzoekt het bestuur op dit moment de mogelijkheden een stichting op te richten, waarin het beheer over een (nieuw) theatertechnisch tijdschrift kan worden ondergebracht. Tot het zover is gaan wij op de oude voet verder met de Nieuwsbrief.

  Wat dit nummer betreft willen wij u in ieder geval wijzen op wat er op pagina 6 over Showlight ’89 wordt gezegd. Geïnteresseerden in de cursus van de SOTT moeten zeker de mededeling op pagina 4 niet overslaan.

  Zonder in herhaling te willen vervallen, roepen wij hier nog maar eens, dat commentaar, kritiek, mededelingen en artikelen van harte welkom zijn. Het volgende nummer verschijnt medio maart 1989. Kopij graag voor 23 februari in ons bezit.

  Terug

LID WORDEN