• Voorwoord, Nieuwsbrief 6, augustus 1989

    Het belangrijkste wat ons nu te wachten staat is de ledenvergadering van 28 augustus. Niet in Eindhoven, zoals eerder aangekondigd in het vorige nummer van de Nieuwsbrief, maar in de studio’s van Joop van den Ende in Aalsmeer.

    Wigger Atsma zet in dit nummer een paar punten op een rijtje, waarom deze ledenvergadering zo belangrijk is voor de toekomst van de Vereniging. Een grote opkomst van de leden is daarom dringend gewenst. Ook van de kant van de redactie van de Nieuwsbrief willen wij u daarom aansporen de ledenvergadering te bezoeken en uw inbreng voor de Vereniging te tonen.

    De uitgeefster van Theatre Crafts/Cue International, Patricia MacKay, heeft ons het verzoek gedaan één nummer van Cue onder onze leden te verspreiden, teneinde dit tijdschrift, dat voornamelijk gericht is op de Europese markt, meer bekendheid te geven. Dit juli/augustusnummer van Cue is inmiddels de derde editie in deze vorm. Voordien was het blad feitelijk alleen op Groot-Brittannië georiënteerd. Of het ook voor Nederland interessant is, is geheel aan u om te beoordelen.

    Het volgende nummer van de Nieuwsbrief zal in de eerste week van oktober verschijnen. Uw bijdragen, reacties, e.d. dienen daartoe vóór 9 september reeds bij ons binnen te zijn op het redactieadres.

    Terug

LID WORDEN