• Inhoud Zichtlijnen 72, september 2000

  Inhoud Zichtlijnen 72, september 2000

  Zichtlijnen 72, VPT3 – Redactioneel door Rob de Graaf en Eric de Ruijter
  4 – Nederland in een capsule door Rob de Graaf
  9 – Volautomatische speculaasgeur door Michiel van der Zijde
  17 – Column: Poldergevangenis door Freek van Duijn
  21 – Theater in Dolby Surround Stereo door Jos van de Haterd
  25 – Afstudeerscripties Opleiding Theatertechniek: Theater op maat door Cecile Brommer
  31 – Nieuwe boeken voor u gelezen door Steven van Galen
  35 – ‘Als je slim bent, bouw je eerst het theater na, en dan pas maak je de maquette erin.’ door Marijn van der Jagt
  42 – Gezelschapsarbo door Coen Jongsma
  43 – Adverteerders in dit nummer
  45 – Een virtueel theaterplein door Eric de Ruijter
  45 – Een gouden gids online
  46 – Agenda
  46 – VPT-berichten: Nieuwe leden VPT
  46 – VPT-berichten: Rondleiding Stakebrand door Uri Rapaport
  47 – JTSE Brussel 5 t/m 7 december 2000
  47 – Bericht van de Commissie VGWt: Podiumkunstenbranche pakt arbeidsomstandigheden aan
  51 – Werklicht: Kinderarmpje door Niko Bovenberg

  Uitgever
  Stichting Publicaties Podiumtechnologie

  Redactie Zichtlijnen
  Postbus 15172
  1001 MD Amsterdam
  tel. 020 616 12 38
  fax 020 616 16 58
  info@zichtlijnen.nl

  Hoofdredactie
  Eric de Ruijter
  vdjagt@xs4all.nl

  Eindredactie
  Rob de Graaf
  watergat@worldonline.nl

  Redactiecommissie
  Ed Beentjes, voorzitter
  Freek Bloemers
  Niko Bovenberg
  Shirley Constapel
  Jan Kramer
  Uri Rapaport

  Auteurs
  Niko Bovenberg
  Cecile Brommer
  Freek van Duijn
  Steven van Galen
  Rob de Graaf
  Jos van de Haterd
  Marijn van der Jagt
  Coen Jongsma
  Eric de Ruijter
  Michiel van der Zijde

  Advertenties
  Salemink Media BV
  Postbus 33
  7260 AA Ruurlo
  Tel. 0573 45 30 33
  Fax 0573 45 16 66
  salemink.media@wxs.nl

  Vormgeving en opmaak
  Frank Lever

  Druk
  Drukkerij De Rijn BV, Dieren

  Rechthebbenden
  De redactie heeft waar mogelijk toestemming gevraagd voor het plaatsen van illustratiemateriaal. Waar dat niet gelukt is verzoeken wij rechthebbenden contact met ons op te nemen.

  ISSN-nummer
  1386-3738

  Het volgende nummer verschijnt
  begin november 2000

  Auteursrecht © 2000
  Stichting Publicaties Podiumtechnologie

  Website
  http://www.zichtlijnen.nl

  Abonnementen
  U kunt Zichtlijnen ontvangen door lid te worden van de VPT. Dit kost f 130,- per jaar. Aanmeldingen, adreswijzigingen en opzeggingen kunt u uitsluitend richten aan VPT, Postbus 15172, 1001 MD Amsterdam, tel. 020 527 76 21.

  Foto omslag
  Decor in HollanDrama
  Foto Jean van Lingen

  Zichtlijnen is het tweemaandelijkse vakblad van de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) en een uitgave van de Stichting Publicaties Podiumtechnologie, waarin samenwerken de VPT, Vereniging Nederlandse Theatergezelschappen en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwen. Zichtlijnen wordt automatisch aan de leden van deze verenigingen toegezonden. Om lid te worden van de Vereniging voor Podiumtechnologie kunt u bellen naar het secretariaat (020 527 76 21) of de bijgesloten antwoordkaart opsturen. Het lidmaatschap kost f 130,- per jaar.

  Terug

LID WORDEN