NIEUWS

22-02-2017

Verenigingsnieuws februari 2017

Verenigingszaken

Bestuurswissel VPT en extra ALV op korte termijn
Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering van 13 februari in het Grafisch Lyceum Rotterdam heeft een bestuurswissel plaatsgevonden. Als nieuwe bestuursleden zijn gekozen: Bob Ages, Maaike Westinga en Antoinette Wijffels. Marc Kocks (penningmeester) had vóór de ALV aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Gerbrand Borgdorff (secretaris) en Gerda Kroeze-Knol (voorzitter) hadden zich wel herkiesbaar gesteld maar traden tijdens de ALV terug. Tijdens de ALV is afgesproken op korte termijn een extra ALV te houden. Op de agenda staan in ieder geval: voorzitter VPT en begroting 2017. VPT-leden ontvangen een uitnodiging voor die ALV. Zie hier voor het volledige bericht.

Ledenvoordeel
VPT-leden kunnen gratis deelnemen aan:

Activiteiten

Certificaat van deelname
De VPT geeft bij haar activiteiten in de VPT Academie op verzoek een Certificaat van deelname uit. Als u dit certificaat wilt ontvangen (per mail als *.pdf) verzoeken wij u te mailen naar: secretariaat@vpt.nl met onder vermelding van: uw voor- en achternaam, uw geboortedatum en de activiteit waarvoor u het certificaat aanvraagt. U krijgt het certificaat binnen 10 werkdagen na aanvraag doorgemaild.

Geplande activiteiten

  • Maandag 8 mei: VPT-expertmeeting gebouwautomatisering ‘Technische innovatie’ (nnb)
  • Mei/juni: Rondleiding & bezoek locatievoorstelling (nnb)
  • Woensdag 14 juni: VPT-bedrijfsledenbijeenkomst 2017 (Highlite International BV, Kerkrade)
  • Oktober: Vakmeeting Licht (nnb)
  • November: Vakmeeting doeken en logistiek, licht en audio (nnb)

VPT op CUE2018
CUE2018 zal op 15, 16 en 17 januari 2018 plaatsvinden, in Rotterdam Ahoy. De VPT is wederom partner van CUE2018. Deze tweejaarlijkse vakbeurs voor event-, installatie- en entertainmenttechnologie biedt een totaaloverzicht van technische faciliteiten voor binnen- en buitenpodia. Het is de vaste ontmoetingsplaats voor technici in de evenementenbranche en podiumkunsten.
De VPT organiseert het driedaagse lezingenprogramma: VPT Academy, draagt zorg voor de beurscatalogus en heel veel aandacht besteden aan CUE2018 in Zichtlijnen. Wilt u uw bedrijf profileren tijdens CUE2018? Daarvoor zijn diverse mogelijkheden.
Zie hier voor het volledige bericht.

Terugblik VPT-vakmeeting hijstechniek: tien jaar verder!
Op maandag 30 januari vond de vakmeeting hijstechniek: tien jaar verder! plaats. Zie hier voor een terugblik op de dag. De VPT bedankt: voor de medewerking: Dirk Bakker (Nationale Opera & Ballet), Reind Brackman (STE Trekwerk), Gert Jan Brouwer (Frontline Rigging), Arnoud van Dijk (PBTA Theater & Akoestiek), Christiano Giavedoni (BLUMANO Ltd), Huub Huikeshoven (theateradvies bv), Koen Koch Theater Castellum), Sebastiaan Kruijs (Toneelgroep Amsterdam), Daan van Oene (Toneelgroep Amsterdam) Robert Pronk (Silicon Theatre Scenery BV), Toon de Vries (freelance operator) en voor de gastvrijheid Theater Castellum in Alphen aan den Rijn en met name de technische ploeg.

Terugblik Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op maandag 13 februari in het Grafisch Lyceum Rotterdam. Naast de Algemene Ledenvergadering was er een presentatie van de werkgroep VPT 2020, een rondleiding door het Grafisch Lyceum Rotterdam en een netwerkborrel. De VPT bedankt voor de geboden gastvrijheid: het Grafisch Lyceum Rotterdam, en in het bijzonder de technische ploeg. Zie hier voor een terugblik op de dag.

ALV VPTALV VPT

LID WORDEN