• Inhoud Podium & Techniek, jaargang 3, nummer 6, december 1981

  Inhoud Podium & Techniek, jaargang 3, nummer 6, december 1981

  Inhoud

  Cover Podium & Techniek, jaargang 3, nummer 6, december 1981, VPTIn april bijeenkomst over brandweerzaken door W. Atsma (pg. 3)

  Frascati grenzeloos door Rik van Hulst (pg. 7)
  Op 16 oktober jl. is in Amsterdam Frascati officieel geopend. Amsterdam heeft er weer een theater bij. En wat voor een! Een grenzeloos theater in beide betekenissen van het woord; onbegrensd in mogelijkheden en voor wat betreft de ruimte, waar men van de ene verrassing in de andere valt. We…

  Personalia (pg. 12)
  G. Schinkelshoek is per 1 oktober 1e chef-belichter van de Koninklijke Schouwburg. Hij heeft in die functie H. Caboort opgevolgd. Schinkelshoek werkt sinds oktober 1975 in de lichtploeg van de Koninklijke Schouwburg. In maart 1978 werd hij 2e chef belichting. J.L. van Veen heeft met ingang van 23 december de…

  MCR remedie tegen te droge zalen? (pg. 14)
  Vrijdag 18 september presenteerde Philips in het P.O.C. te Eindhoven voor een bomvolle zaal met geïnteresseerden en deskundigen, het nieuwe MCR-systeem (Multi0Channel Reverberation). Een systeem dat een ‘droge’ toneelzaal of een multifunctionele zaal in een knipomdraai vermag om te toveren in een optimale concertzaal. De Philips-koerier: ‘Het probleem in zalen…

  De produktie van The Sleeping Beauty door Dhian Siang Lie (pg. 16)
  The Sleeping Beauty, een produktie die op 2 juli in première ging, is een groot succes geworden. Over de artistieke kwaliteiten van de voorstelling, zoals Het Nationale Ballet die ten tonele heeft gevoerd, kan men in de pers uitvoerig lezen. Opvallend daarbij is, dat behalve het niveau van de danskunst…

  Vondst: Rookmachine door Rik van Hulst (pg. 20)
  In de handel zijn apparaten verkrijgbaar voor de verwerking van droogijs in voorstellingen, bijvoorbeeld om rook of mist te suggereren. Die apparaten zijn duur, kwetsbaar en de capaciteit is meestal gering. Op dat gebied wordt nogal wat geëxperimenteerd; bij sommige van die experimenten gebruikte men o.a. oude wasmachines en centrifuges. …

  Minder fouten met Sigters lichtkast door Freek van Duijn (pg. 22)
  Op de tentoonstelling van het Theatertechnisch Congres in de RAI was een stand ingericht door Ingenieursburo Stigter. Op deze stand stond een zeer opvallende computergestuurde lichtregelinstallatie. Freek van Duijn ging bij de ontwerper op bezoek. Deze lichtregelinstallatie is opvallend door zijn elektronisch patch-panel, de aansluiting van het paneel op de…

  Innovatie in decorbouw: Honingraten door Rik van Hulst (pg. 24)
  Laten we er maar geen doekjes om winden: de methoden die we in de decorbouw gebruiken zijn traditioneel. Een van de verdiensten van de kostelijke serie artikelen van Benno de Vries is dat daarmee de betekenis van die traditionele werkwijze is aangetoond en dat ze tegelijkertijd wordt behoed voor uitsterven, …

  Vijfde Praagse Quadriennale (pg. 26)
  In juni 1983 zal in Praag, ter gelegenheid van ‘Het jaar van het Tsjechische Theater’, een overzichtstentoonstelling worden gehouden van decor-, kostuum- en theaterontwerpen. Het motto van deze tentoonstelling zal zijn: Het theater voor vrede en begrip tussen landen. De tentoonstelling wordt georganiseerd door het Ministerie van Cultuur van de….

  ‘Mam, er hangt een olifant uit het raam’ door Rob Hillenbrink (pg. 28)
  Kind: ‘Mam, er hangt een olifant uit het raam’. Moeder: ‘Nee, dat kan niet’. Kind: ‘Jawel hoor, kijk daar maar’. Moeder keek en reed van schrik bijna het water in. Op driehoog hing een levensechte olifant in een takel. Rob Hillenbrink vertelt hoe hij hem bouwde. Voor zijn ballet Soap…

  Televisiebelichting stelt eigen eisen door Frans Muriloff jr. (pg. 31)
  Belichting voor televisie stelt duidelijk andere eisen dan theaterbelichting. Frans Muriloff jr, werkzaam op de afdeling licht van de NOS, sprak over dit onderwerp op de Lichttechnische dag, die de Vereniging voor Podiumtechnologie in april organiseerde. In het kort samengevat zijn de verschillen tussen TV- en theaterlicht dat er bij…

  Veel nieuws op ABTT Trade Show door Hans Wolff (pg. 35)
  Van 23 tot 26 september jl. vond in Londen de jaarlijkse ABTT Trade Show plaats. De ABTT (Association of British Theatre Technicians), een vereniging vergelijkbaar met de onze, organiseerde dit jaar voor de vierde maal een dergelijke show. Wegens het enorme succes in de voorgaande jaren, had men ditmaal zijn…

  Knarf (pg. 39)
  Niet beschikbaar.

  Adverteerdersindex Podium & Techniek nummer 6 december 1981 (pg. 40)
  Aardnoudse BV (pg. 34), Artilon BV (pg. 34), Atlanta (pg. 40), W. Beyne & Zn. BV (pg. 30), Pieter Bollen (pg. 5), Croese Geluidstechniek (3-omslag), D+R Electronica BV (pg. 6), Flashlight BV (pg. 38), Henk van der Geest (pg. 40), Harder BV (pg. 34), Harder BV (pg. 13), A. Hausmann Gmbh & Co (pg. 38), IMS (pg. 30), Kagenaar BV (pg. 4), Lawrence Cases (pg. 38), Ruad In- en Export (pg. 38), Selectronic BV (pg. 27), Siemens (2-omslag), Adv. Handels bur. Stigter (pg. 27), Telstar (pg. 13), Theatertechniek Drachten (pg. 21), Tobekon BV (pg. 21), Toverli BV (pg. 13), Uniflex BV (4-omslag).

  Eerste evaluatie bijscholingscursus (pg. 41)
  Het eerste evaluatiegesprek vond plaats op 19 oktober. Behalve de 12 deelnemers en de studieleider waren Dhian Siang Lie en Berend Jan Langenberg namens het bestuur aanwezig. Ook aanwezig was Agaat Witteman, wier lesuur vóór het evaluatiegesprek was. Het gesprek begon met het vertellen van wat ieders plaats is in…

  Theatermens op de Afbouwbeurs door Frits van den Haspel (pg. 42)
  De Afbouwbeurs, gehouden in oktober in Utrecht, is een beurs afgestemd op het afwerken van woningen en andere gebouwen. Wat moet je er als theatermens dan zoeken, vraagt u zich af. Kijken en ideeën opdoen is dan het antwoord. Daarbij komt dat ik van nature erg nieuwsgierig ben in de…

  Bij het afscheid door Sj. Schamhart (pg. 42)

  Bij het afscheid door J.G. Smit (pg. 42)

  Colofon

  Tweemaandelijks vakblad van de Vereniging voor Podiumtechnologie

  Redactieraad
  F. van Duijn
  R. van Hulst
  Chr. Lievaart
  M. de Roo
  Sj. Schamhart, arch. BNA
  F. van der Veen

  Paul van Haaster, eindredacteur
  Edwin Kisman, alg. hoofdredacteur
  Jaap J. Andela, vormgeving

  Uitgever
  Stam Tijdschriften BV
  Postbus 235, 2280 AE Rijswijk
  Treubstraat 35, 2288 EH Rijswijk
  tel.: 070-991516, giro 273700

  Abonnementen voor niet-leden Vereniging voor Podiumtechnologie f. 65,50 per jaar (incl. 4% BTW).
  Losse nummers: f. 11,- (incl. 4% BTW).
  Extra bewijsnummers f. 7,50 (incl. 4% BTW).
  Bestelling uitsluitend mogelijk via gironummer 27 37 00 t.n.v. Stam Tijdschriften BV of op haar rekening bij de ABN, Volmerlaan 1, Postbus 10004, 2280 EC Rijswijk, rekeningnr. 51 75 13 730.

  Abonnementen buiten Benelux f. 106,-.
  Hoofd advertentie-orderafdeling: H. Voois
  Orderbehandeling: Laura Anganois

  Opzegging jaarabonnementen kan uitsluitend vóór 1 december.

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Vereniging voor Podiumtechnologie
  Secretariaat: Van Speijkstraat 177’’’ Amsterdam
  Secretaris: W. Atsma – 020-22 14 56
  Penningmeester: Chr. Lievaart, Morletpad 3, 6815 EZ Arnhem
  Postgiro 4151868

  Contributie f. 50,- per jaar (inclusief toezending van Podium & Techniek)

  Omslag: Frascati Zaalaanzicht vanuit de lichtcabine.

   

  Terug

LID WORDEN